Энтрепренершип менторингийг дэмжих 9 дэх олон улсын арга хэмжээ

Жил бүр Youth Business International-ийн зохион байгуулагддаг “Энтрепренершип менторингийг дэмжих олон улсын арга хэмжээ” нь 9 дэх удаагийн арга хэмжээ нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээг Youth Business…