Дэлхийн Энтрепренёр Залуучуудын Чуулган болж байна.

Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь 2013 онд Youth Business International (YBI) Олон улсын байгууллагын төв азийн анхны гишүүнээр элсэн нийгэмд ээлтэй, эдийн засгийн үр ашиг бий болгоход чиглэсэн Залуусын Бизнесийг Дэмжих Санаачилга (Youth Business Mongolia) хөтөлбөр хэрэгжүүлэн залуусын гарааны бизнесийг эхлүүлэх,…