Эрдэнэбат БАТ-ОРШИХ

 

Эрдэнэбат БАТ-ОРШИХ

Гүйцэтгэх Захирал

Гэлэгнамжил БОЛОРЦЭЦЭГ

 

Гэлэгнамжил БОЛОРЦЭЦЭГ

Менторинг зохицуулагч

Сабит ТАМИР

 

Сабит ТАМИР

Бүртгэл, мэдээллийн ажилтан

Найдансүрэн СЭР-ОД

 

Найдансүрэн Сэр-Од

Мэдээллийн технологийн ажилтан

Эрдэнэбат ТУУЛ

 

Эрдэнэбатын ТУУЛ
Сургалтын менежер

Бямба ХИШИГСҮРЭН

 

Бямба ХИШИГСҮРЭН
Төслийн менежер

Батцоож ГАНГИС

 

Батцоож ГАНГИС

Мониторинг үнэлгээний ажилтан