• Залууст бизнес санаагаа хэрэгжүүлэх боломж бий болно.
  • Залууст чиглэсэн санаачлага, оролцоо нэмэгдэнэ.
  • Дэмжлэг хэрэгтэй байгаа бүлгийн залуу бизнес эрхлэгчдийг олон улсын шилдэг туршлага, мэдлэгээр дэмжинэ.
  • Эдийн засгийн боломжгүй залуучуудын бизнес санал, санаачлагыг дэмжин санхүүжүүлнэ.
  • Залуусын оролцоот эдийн засгийн хөгжлийг бий болно.
  • Сайн дурын бизнесийн зөвлөгчдийг бий болгоно.

YBM[Youth Business Mongolia] санаачлагын зорилтод бүлэг


Эдийн засгийн болон бизнесийн боловсролын дэмжлэг хэрэгтэй байгаа 18-35 насны бизнес эрхлэх зорилго бүхий залуус.

9 thoughts on “YBM санаачлага Монгол улсад хэрэгжүүлснээр

  1. Pingback: 50mg viagra cost
  2. Pingback: cialis at walmart
  3. Pingback: buy viagra manila

Comments are closed.