Шинэ бизнес475
Өргөжин сайжирсан бизнес1847
Шинээр бий болсон ажлын байр290
Амжилттай зээлийн зуучлал3 тэрбум
Амжилттай зуучилсан банкны зээлийн тоо254
Бизнесийн бүлэг хоршоо, төрийн бус байгууллага34
16-35 насны бизнес эрхлэгчид2,726
16-35 насны сургалтад оролцогчид3,676
Дэмжлэг авсан нийгмийн бизнес268
Менторингийн харилцаа308