Найдансүрэн Сэр-Од

Мэдээллийн технологийн ажилтан