НҮБ-ЫН ИДЭВХЭЖСЭН МОНГОЛ 2030 ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД НИЙГМИЙН ЭНТРЕПРЕНЕРШИП СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөртэй хамтран залуусын Нийгмийн Энтрепренершипийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Хөтөлбөрийн гол зорилго нь залуучуудын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад төвлөрсөн нийгэм, соёл, байгаль орчны асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бизнес санааг дэмжих юм. Энэхүү үйл…