•      Залууст чиглэсэн хөгжлийг бий болгох
  •      Залуусын хүсэл мөрөөдөл, зорилгыг нийгэмд таниулах
  •      Шинэ залуу бизнес эрхлэгчдийг төрүүлэх
  •      Сайн дурын бизнес зөвлөхүүдийг бий болгох
  •      Сайн дурын бизнес зөвлөх залуу бизнес эрхлэгчдийг холбох
  •      Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх