YBM төслийн үйл ажиллагаанд нэгдэх журам

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭГДЭХ ЖУРАМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь YBM төслийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх, зохицуулах, зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2. Залуусын бизнесийг дэмжих санаачлага (цаашид YBM гэх) төслийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд болох…

YBM зорилго

     Залууст чиглэсэн хөгжлийг бий болгох      Залуусын хүсэл мөрөөдөл, зорилгыг нийгэмд таниулах      Шинэ залуу бизнес эрхлэгчдийг төрүүлэх      Сайн дурын бизнес зөвлөхүүдийг бий болгох      Сайн дурын бизнес зөвлөх залуу бизнес эрхлэгчдийг холбох…

YBM санаачлага Монгол улсад хэрэгжүүлснээр

Залууст бизнес санаагаа хэрэгжүүлэх боломж бий болно. Залууст чиглэсэн санаачлага, оролцоо нэмэгдэнэ. Дэмжлэг хэрэгтэй байгаа бүлгийн залуу бизнес эрхлэгчдийг олон улсын шилдэг туршлага, мэдлэгээр дэмжинэ. Эдийн засгийн боломжгүй залуучуудын бизнес санал, санаачлагыг дэмжин санхүүжүүлнэ. Залуусын оролцоот эдийн засгийн хөгжлийг бий…

Ментортойгоо хэрхэн амжилттай хамтран ажиллах вэ ?

Youth Business Mongolia хөтөлбөр UB LAB coworking space оффистой хамтран хэрэгжүүлж байгаа Менторын туршлага хуваалцах уулзалтаас гарсан зөвлөмжүүдийг хүргэж байхаар болж байна. Анхны уулзалтанд маань Youth Business Mongolia Хөтөлбөрийн анхны менторуудын нэг Р. Номинчимэг уригдан оролцсон бөгөөд хүрэлцсэн ирсэн залууст…

Залуусын бизнесийг дэмжсэнээр ажилгүйдлийг бодитоор бууруулах боломжтой

АЖИЛГҮЙДЭЛ бол дэлхийн нийтийн санаа зовоож байгаа том асуудлуудын нэг. Тэр дундаа залуучуудын дундах ажилгүйдэл эдийн засгийн төдийгүй нийгмийн олон тулгамдсан асуудлуудыг үүсгэж байдаг. Тодруулбал, өнгөрөгч 2014 оны байдлаар Грек улсад залуусын ажилгүйдлийг түвшин 60%, Испанид 45%, Нигери улсад 37%…