YBM ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРЬЖ БУЙ ҮР ДҮН

• Ажил хэрэгч нийгмийн энтрепренёр залуус

• Ментортой залуу бизнес эрхлэгчид

• Мэдлэг, туршлага, инноваци, хамтын үнэ цэнэ